Välkommen till
Motala Pelletsvärme

Motala Pelletsvärme säljer och installerar pelletsbrännare och andra pelletsprodukter i västra Östergötland och södra Närke.

Ekonomi, bekvämlighet och miljöhänsyn pekar åt samma håll. Därför väljer fler och fler villaägare pelletsvärme.
Genom att rätt utnyttja trädbränslen minskar vi koldioxidutsläppen till atmosfären och kvävebelastningen på skogsmark. Vi stävjar växthuseffekten och försurning. Vi utvinner energi på ett sätt som är långsiktigt hållbart, ekologiskt och ekonomiskt.

 Copyright © Motala Pelletsvärme 2003

Värmen som sprider sig

Har du oljeeldning eller kombipanna? Behåll pannan, men byt ut oljebrännaren mot en pelletsbrännare. Driftskostnaden minskar och investeringen har du igen på två till tre år!
Att byta oljebrännare mot pelletsbrännare är det billigaste sättet att konvertera till pellets.